Skip to main content

Cofrestru

Ar ôl cofrestru gallwch wneud y canlynol:

  • Olrhain ceisiadau
  • Yn cadw Chwiliadau
  • E-bostio hysbysiadau am geisiadau wedi’u holrhain a chanlyniadau chwiliad newydd.

Rhaid cwblhau caeau wedi eu marcio â *.

Manylion Personol
Gwybodaeth mewngofnodi

Caiff e-bost cadarnhau ei anfon i’r cyfeiriad e-bost a nodwch isod.

Rhaid i’ch cyfrinair fod o leiaf 8 nod a bod yn gymysgedd o lythrennau a rhifau.

an Idox solution