Skip to main content
DM/2019/00009 | Conversion of existing garage and construction of new garage. | Greenway 38 Avenue Road Abergavenny Monmouthshire NP7 7DB
Cyfeirnod DM/2019/00009
Cyfeirnod Amgen PP-07523029
Dyddiad y cafwyd y cais Iau 03 Ion 2019
Dyddiad Dilysu'r Cais Iau 03 Ion 2019
Cyfeiriad Greenway 38 Avenue Road Abergavenny Monmouthshire NP7 7DB
Cynnig Conversion of existing garage and construction of new garage.
Statws Penderfynwyd
Penderfyniad Cymeradwyo
Dyddiad Cyhoeddi Penderfyniad Iau 28 Chwef 2019
Statws apêl Anhysbys
Penderfyniad apêl Ddim ar gael

Mae 15 dogfennau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae yna 1 achos yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae 2 Cyfeiriadau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

an Idox solution