Skip to main content
DC/2017/00016 | Discharge of condition 3 (Barn owl box provision) from planning consent DC/2016/00315. | Gwern Eiddig Farm, Twyn-Y-Sherriff Road, Twyn Y Sheriff, Raglan, Monmouthshire, NP15 2HX
Cyfeirnod DC/2017/00016
Cyfeirnod Amgen Ddim ar gael
Dyddiad y cafwyd y cais Gwe 06 Ion 2017
Dyddiad Dilysu'r Cais Gwe 06 Ion 2017
Cyfeiriad Gwern Eiddig Farm, Twyn-Y-Sherriff Road, Twyn Y Sheriff, Raglan, Monmouthshire, NP15 2HX
Cynnig Discharge of condition 3 (Barn owl box provision) from planning consent DC/2016/00315.
Statws Penderfynwyd
Penderfyniad Derbyniol
Dyddiad Cyhoeddi Penderfyniad Gwe 13 Ion 2017
Statws apêl Anhysbys
Penderfyniad apêl Ddim ar gael

Mae 6 dogfennau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae 5 achosion yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae 2 Cyfeiriadau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

an Idox solution