Skip to main content
DC/2017/00089 | Various minor alterations to existing farmhouse. | Cefn Maen Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 2HR
Cyfeirnod DC/2017/00089
Cyfeirnod Amgen 05768024
Dyddiad y cafwyd y cais Mer 25 Ion 2017
Dyddiad Dilysu'r Cais Mer 25 Ion 2017
Cyfeiriad Cefn Maen Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 2HR
Cynnig Various minor alterations to existing farmhouse.
Statws Penderfynwyd
Penderfyniad Cymeradwyo
Dyddiad Cyhoeddi Penderfyniad Gwe 07 Ebr 2017
Statws apêl Anhysbys
Penderfyniad apêl Ddim ar gael

Mae 21 dogfennau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae 5 achosion yn gysylltiedig â'r cais hwn.

Mae 2 Cyfeiriadau yn gysylltiedig â'r cais hwn.

an Idox solution